Monday, June 6, 2011     17:19

Personal

Irina Tchebotareva

Verksamhetschef

Jelena Milinovic

Samordnare

Nathalie Stjärnborg

Medarbetare

Volha Volkava

Medarbetare

Nina Evteeva

Medarbetare

Om oss

Arbetsmetoder

Vi utgår från dina specifika behov och önskemål för att kunna stödja dig och dina anhöriga så bra som möjligt i din vardag. Vi gör en noggrann planering av vårt dagliga arbete med våra välutbildade medarbetare.

Individuell genomförandeplan

När vi fått besked från Kommun om vilka insatser du beviljats så träffas vi för ett första planeringsmöte. Vi kommer tillsammans överens om en individuell genomförandeplan baserad på biståndsbeslutet och dina önskemål om tider och hur arbetet ska genomföras. Planen tillsammans med biståndsbeslutet finns sedan tillgänglig i din mapp förvarad hemma hos dig men även på vårt kontor. I din mapp finns även en blankett för klagomål och synpunkter. Den individuella planen är ett levande verktyg som våra medarbetare har att arbeta utifrån.

Fastlagda rutiner

Vi arbetar utifrån fastlagda rutiner som är kända av medarbetarna. Alla nya medarbetare får en grundlig introduktion i vårt arbetssätt.

Vårdteam

Det viktigaste för oss på Olir hemtjänst är att du ska känna trygghet och lugn i din vardag. Vi lägger därför stor vikt vid att du får hjälp av den personal du trivs och känner dig trygg med. När kontakten med din personal är etablerad och vi ser att det fungerar bra, är det alltid samma personal som kommer hem till dig. Vi arbetar i vårdteam där varje team arbetar med utvalda kunder.

ID bricka på alla medarbetare​

Alla våra medarbetare som utförd vård och service bär en synlig ID bricka så att du kan känna dig trygg att dom kan visa att dom kommer från Olir hemtjänst.

Kontaktperson

Hos oss får du en kontaktperson. Tillsammans med din kontaktperson gör ni en utvärdering av våra arbetsinsatser en gång per per år eller vid behov. Det är även kontaktpersonen som tillsammans med er gör ändringar i den individuella planen när vårdbehovet förändras.

Våra medarbetare är mycket kompetenta och har det lilla extra som behövs för ett perfekt resultat!

Nyheter

Varför vi?

  • Vi följer sekretesspolicy och tystnadsplikt
  • Vi arbetar med hjärta och hjärna
  • Vi gör det lilla extra med glädje!

Olir AB

Adress:
Postnr:
E-mail:
Åkerbyvägen 114
187 37 TÄBY
oliridag@gmail.com